Kijk op de tab links voor meer informatie. Een infosessie, workshop of het volledige traject in groep volgen? Allemaal mogelijk, en op maat!

training available in English / formation possible en Français

Het belang van een juiste ademhaling om stress beter te managen, en het meetbare effect van hartcoherentie heb ik ook reeds aangebracht bij GBS De Leertuin Meise, en de hulpverleners en therapeuten van Zorgboerderij Huppeldepup vzw, de rijangst lesgevers van Rijschool Traffix Meise, en binnen de burgerluchtvaart.
Ik werk graag met u op maat van uw bedrijf, voor overleg : kim@relaxlab.be

I had the pleasure of introducing the importance of breathing correctly to better manage stress, and show the measurable effect of heart coherence, at GBS De Leertuin Meise, the social workers and therapists at Zorgboerderij Huppeldepup vzw, the driving anxiety instructors at Rijschool Traffix Meise and in civil aviation.
A tailor-made programme for your organisation: kim@relaxlab.be

J'ai eu le plaisir de présenter l'importance d'une respiration correcte pour mieux gérer le stress, et l'effet mesurable de la cohérence cardiaque, au GBS De Leertuin Meise, aux travailleurs sociaux et aux thérapeutes de Zorgboerderij Huppeldepup vzw, aux instructeurs de l'anxiété au volant de Rijschool Traffix Meise, et en aviation civile.
Je suis heureuse de travailler sur mesure pour votre organisation: kim@relaxlab.be.